บริการหุ่นยนต์ สำหรับพิธีศพทางพุทธศาสนา

บริการหุ่นยนต์ สำหรับพิธีศพทางพุทธศาสนา

บริษัทซอฟต์แบงก์ในญี่ปุ่นได้พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า “เปปเปอร์” ที่สามารถจ้างไปทำหน้าที่แทนพระสงฆ์ในการประกอบพิธีศพทางพุทธศาสนา หุ่นยนต์นี้ถูกตั้งโปรแกรมให้อ่านบทสวดมนต์ด้วยน้ำเสียงแบบคอมพิวเตอร์พร้อมกับการเคาะจังหวะด้วยกลอง

บริษัทนิสเซอิ อีโค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติกที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์สวดมนต์ให้กับหุ่นยนต์เปปเปอร์ ซึ่งเป็นผลงานของกลุ่มบริษัทซอฟต์แบงก์ใน พ.ศ. 2557

เนื่องจากประชากรญี่ปุ่นมีจำนวนลดลงและเต็มไปด้วยผู้สูงอายุ พระสงฆ์จำนวนมากจึงได้รับเงินสนับสนุนจากชุมชนน้อยลง ทำให้บางส่วนต้องออกไปทำงานชั่วคราวนอกเหนือจากการทำหน้าที่ในวัด นายมิชิโอะ อินามุระ ที่ปรึกษาของบริษัทนิสเซอิกล่าว

หุ่นยนต์สำหรับงานศพสามารถช่วยได้เมื่อพระไม่ว่าง นายอินามุระกล่าว ลูกค้าเสียค่าบริการไม่ถึง 50,000 เยน (ประมาณ 14,400 บาท) ต่องานศพหนึ่งงาน ในขณะที่งานที่ใช้พระจริงมีค่าใช้จ่ายกว่า 240,000 เยน (ประมาณ 70,500 บาท) รอยเตอร์

หุ้น