• Home »
  • ติดอันดับ »
  • กองทัพอินโดนีเซียมุ่งเพิ่มการศึกษาและการรับรู้ในเรื่องเอชไอวี
กองทัพอินโดนีเซียมุ่งเพิ่มการศึกษาและการรับรู้ในเรื่องเอชไอวี

กองทัพอินโดนีเซียมุ่งเพิ่มการศึกษาและการรับรู้ในเรื่องเอชไอวี

ทอม แอบกี

กองทัพแห่งชาติอินโดนีเซียกำลังมุ่งหน้ายกระดับการต่อสู้กับปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

กองทัพได้มีการประเมินภัยคุกคามของโรคเอดส์โดยทำการสำรวจเจ้าหน้าที่ทหารทุกห้าปีตั้งแต่ พ.ศ. 2545 จนถึงการสำรวจล่าสุดใน พ.ศ. 2561

เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 นายฮาดิยัน สุมินตาตมาดยา ปลัดกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียได้กล่าวถึงเจ้าหน้าที่กองทัพแห่งชาติอินโดนีเซียที่เข้าร่วมแบบสำรวจว่าเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการกำจัดเชื้อเอชไอวี/เอดส์” ตามคำแถลงของกระทรวง ซึ่งกล่าวถึงการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และโรคอื่น ๆ ว่าเป็น “ภัยคุกคามทางชีวภาพ” ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของชาติ

กองทัพหวังว่าการสำรวจเหล่านี้จะเพิ่มพูนความรู้ ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี พัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพ และสร้างสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์โดยการลดการเลือกปฏิบัติและการไม่ยอมรับที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้

อินโดนีเซียซึ่งมีประชากรมากกว่า 260 ล้านคน มีผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จำนวน 620,000 คนใน พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่ได้มีการบันทึกไว้โดยองค์การสหประชาชาติ ในปีเดียวกันนั้น มีกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีใหม่ 50,000 ราย และมีการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์เกือบ 40,000 ราย

ดร. อารี ซากาเรีย นายพลเรือเอกและผู้อำนวยการด้านสุขภาพแห่งกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียกล่าวต่อ ฟอรัม ว่า “การสำรวจเริ่มใน พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นเวลาที่หลายคน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กองทัพแห่งชาติอินโดนีเซียไม่มีความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ วิธีการแพร่กระจายโรค หรือวิธีการป้องกัน อย่างที่รู้กันว่าการพูดคุยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศยังถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามที่นี่ โดยเฉพาะในสังคมของเจ้าหน้าที่กองทัพแห่งชาติอินโดนีเซีย”

การสำรวจครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการสร้างความตระหนักรู้ ดร. ซากาเรียอธิบาย “เราค้นพบว่าผู้ติดเชื้อใหม่มีจำนวนลดน้อยลง” ดร. ซากาเรียกล่าว “เพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่กองทัพแห่งชาติอินโดนีเซียมีข้อบังคับว่าต้องไปตรวจสุขภาพเป็นประจำ รวมถึงการตรวจสอบการติดเชื้อเอชไอวี และการสำรวจนี้ได้ช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มากขึ้น”

นอกจากแบบสำรวจแล้ว กองทัพได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยทำการสำรวจเจ้าหน้าที่กองทัพแห่งชาติอินโดนีเซียโดยใช้วิธีการสุ่มตรวจในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอส์สูงสุด กองทัพต่าง ๆ ทั่วโลกก็มีการสำรวจในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกัน ซึ่งรวมถึงฮอนดูรัส เอริเทรีย ไนจีเรีย และอินเดีย

นายสุมินตาตมาดยามีความหวังว่าการสำรวจครั้งล่าสุดจะเป็นเกณฑ์สำหรับการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยกองทัพแห่งชาติอินโดนีเซียและประชากรอินโดนีเซียโดยรวม ซึ่งดร. ซากาเรียก็เห็นด้วย “การสำรวจจะมีต่อไป” ดร. ซากาเรียกล่าว “และเราจะใช้การสำรวจนี้เป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคนี้ในอนาคต การสำรวจในครั้งนี้จะช่วยให้เราพัฒนานโยบายด้านสุขภาพของกองทัพแห่งชาติอินโดนีเซีย เราดำเนินการในลักษณะเดียวกับที่ประเทศอื่น ๆ ทำ โดยมีการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดที่เป็นภัยคุกคามในประเทศเหล่านั้น”

นายทอม แอบกี เป็นผู้สื่อข่าวสมทบของ ฟอรัม รายงานจากสิงคโปร์

หุ้น