การต่อต้านวัตถุ ระเบิดแสวง เครื่อง

การต่อต้านวัตถุ ระเบิดแสวง เครื่อง

ศูนย์บูรณาการแห่งกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก ต่อสู้กับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่

ศูนย์บูรณาการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิก

มีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นติดต่อกันในห้าจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ระเบิดเมื่อวันที่ 11สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่อำเภอหัวหิน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ในการโจมตีเหล่านี้ได้มีการใช้ระเบิดเพลิงร่วมกับวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ทำให้มีผู้เสียชีวิตสี่รายและบาดเจ็บ 27 ราย ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีการจุดระเบิดแสวงเครื่องที่ตลาดโต้รุ่งแห่งหนึ่งในเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 14 ราย ในจำนวนนี้มีเด็กอายุ 12 ปีหนึ่งคนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเก้านาย และมีผู้บาดเจ็บ 67 ราย เหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าวัตถุระเบิดแสวงเครื่องยังคงเป็นภัยคุกคามที่ต่อเนื่องตลอดทั่วภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก

เจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด สำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย กำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ระเบิดในย่านธุรกิจของกรุงจาการ์ตา เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สังหารสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงห้ารายหลังจากเกิดการโจมตีด้วยระเบิดดังกล่าว [รอยเตอร์]

ในปี พ.ศ. 2559 ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก มีเหตุการณ์วัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่มีการรายงานจำนวน 1,123 ครั้งที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายต่าง ๆ ที่เป็นพลเรือนและรัฐบาล ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกว่า 1,300 ราย บรรดาองค์กรสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงที่ก่อเหตุทั่วภูมิภาคใช้วัตถุระเบิดแสวงเครื่องในหลาย ๆ รูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากความพยายามในการใช้วัตถุระเบิดแสวงเครื่องโดยกลุ่มหัวรุนแรงในพื้นที่แล้ว รัฐอิสลามอิรักและซีเรียยังเปลี่ยนลักษณะโจมตีในท้องถิ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายทั่วโลก เหตุการณ์ตัวอย่างที่สำคัญ ได้แก่ การโจมตีที่กรุงจาการ์ตาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสองรายและบาดเจ็บ 24 ราย และการโจมตีที่ร้านโฮลีย์ อาร์ติซาน เบเกอรี ในบังกลาเทศเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 29 รายและบาดเจ็บ 50 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ด้วยอุดมการณ์ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีอยู่ เช่น อากาศยานไร้คนขับที่ใช้จัดส่งวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง และการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีวิธีการในการยกระดับประสิทธิภาพของตน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีอยู่ การใช้วัตถุระเบิดแสวงเครื่องอย่างต่อเนื่องโดยองค์กรสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในพื้นที่และการแสดงตนของรัฐอิสลามอิรักและซีเรียในภูมิภาคที่เปลี่ยนลักษณะภัยคุกคามไปเรื่อย ๆ กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิกจึงจำเป็นต้องมีขีดความสามารถเฉพาะทางในการระบุภัยคุกคามใหม่ ๆ จากวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง และจัดการฝึกที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านภัยคุกคามเหล่านี้ในอินโดเอเชียแปซิฟิก

การระบุภัยคุกคาม

ความหลากหลายของประเทศและวัฒนธรรมทั่วทั้งภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกทำให้กลยุทธ์ เทคนิค และกระบวนการเกี่ยวกับวัตถุระเบิดแสวงเครื่องนั้นมีอยู่หลากหลาย วัตถุระเบิดแสวงเครื่องในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิกมีตั้งแต่ระเบิดท่อที่ค่อนข้างเรียบง่ายที่ทำขึ้นจากวัสดุก่อสร้าง ไปจนถึงอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยวิทยุที่มีความซับซ้อนที่ใช้วัตถุระเบิดทางพาณิชย์ และมีการเพิ่มการเกิดสะเก็ดระเบิดเพื่อให้ได้ผลสูงสุด องค์กรสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงมีแนวโน้มที่จะพึ่งพาวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและการฝึกเพื่อสร้างวัตถุระเบิดของตนเอง ในพื้นที่ที่ไม่สามารถหาสรรพาวุธหรือวัตถุระเบิดทางพาณิชย์มาใช้ได้ กลุ่มต่าง ๆ ได้นำส่วนประกอบที่มีอยู่อื่น ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อผลิตวัตถุระเบิดด้วยตนเอง เช่น ไตรอะซิโตน ไตรเพอร์ออกไซด์ ที่ผู้ก่อการร้ายใช้ในการโจมตีที่กรุงปารีสและกรุงบรัสเซลส์ อิทธิพลของรัฐอิสลามอิรักและซีเรียที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องถึงการใช้กลยุทธ์ เทคนิค และกระบวนการเกี่ยวกับวัตถุระเบิดแสวงเครื่องอย่างที่ใช้กันในปัจจุบันในซีเรียและตอนเหนือของอิรัก การใช้อากาศยานไร้คนขับเป็นระบบจัดส่งวัตถุระเบิดแสวงเครื่องและการใช้กลไกกับระเบิดที่ซับซ้อนเพื่อโจมตีเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเป็นเทคนิคสองประการที่ใช้เมื่อเร็ว ๆ ในการโจมตีกองกำลังอิรัก ซึ่งเทคนิคดังกล่าวอาจเป็นภัยคุกคามในอนาคตต่อกองทัพและกองกำลังความมั่นคงในอินโดเอเชียแปซิฟิก และต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

การต่อสู้กับภัยคุกคาม

ศูนย์บูรณาการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิกเสนอการฝึกที่ทันสมัย การวิเคราะห์ข่าวกรองและข้อมูลเกี่ยววัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่เหมาะกับภูมิภาคสำหรับบุคลากรทางทหารและองค์กรต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ที่ปฏิบัติงานทั่วพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก รวมถึงบุคลากรในการปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐบาลนานาชาติ ศูนย์บูรณาการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิกมีองค์ประกอบสี่ส่วนที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเพื่อฝึกกองกำลัง รวมถึงการให้ข้อมูลและข่าวกรองที่สำคัญเกี่ยวกับวัตถุระเบิดแสวงเครื่องแก่พันธมิตรและหุ้นส่วนของเราทั่วภูมิภาค องค์ประกอบสี่ส่วนดังกล่าว ได้แก่ กองการฝึก หน่วยวิเคราะห์สงครามนอกเกณฑ์ ส่วนบริหารการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศหุ้นส่วน และส่วนกิจกรรมการพิสูจน์อัตลักษณ์

กองการฝึก

การจัดส่งกองทัพสหรัฐฯ ออกไปปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั่วภูมิภาคที่วัตถุระเบิดแสวงเครื่องยังคงเป็นภัยคุกคามต่อบุคลากรทางการทหารและทางพลเรือนจะต้องมีหลักสูตรการฝึกที่แข็งแกร่ง ด้วยเหตุนี้ กองการฝึกของศูนย์บูรณาการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิกจึงได้พัฒนาและดำเนินการฝึกหลักสูตรการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่เหมาะสำหรับอินโดเอเซียแปซิฟิกตามแนวทางของหน่วยบัญชาการในระดับสูงกว่าและบูรณาการข่าวกรองในปัจจุบันเพื่อให้กองกำลังสหรัฐฯ มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่มีวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง นอกจากนี้ ศูนย์บูรณาการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิกยังมีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและฝึกกองกำลังของประเทศหุ้นส่วนโดยใช้หลักการเดียวกันนี้เพื่อจะสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรการฝึกครูฝึกเพื่อความเชี่ยวชาญในการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องคือหัวใจสำคัญของความพยายามในการทำงานร่วมกันเหล่านี้ พร้อมกับผนวกรวมมาตรฐานที่ใช้เพื่อให้กองทัพสหรัฐฯ และประเทศหุ้นส่วนมีความคุ้นเคยกับการปฏิบัติ หลักสูตรนี้ที่ใช้เวลาสามสัปดาห์จะทำให้หน่วยต่าง ๆ มีผู้นำที่สามารถฝึกหน่วยของตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่ใช้ในปัจจุบัน กลยุทธ์ เทคนิค และกระบวนการเกี่ยวกับวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง และรวมเอาวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมในการฝึก

การฝึกจะทำให้กองทัพต่าง ๆ ในภูมิภาคใช้คำศัพท์และแนวปฏิบัติเกี่ยววัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่เหมือนกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันกับกองกำลังอื่น ๆ นอกจากนี้ การฝึกจะทำให้บุคลากรของสหรัฐฯ และประเทศหุ้นส่วนพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องจนถึงระดับที่สามารถฝึกกองกำลังของตนได้เมื่อกลับไปยังหน่วยของตนเพื่อให้หน่วยมีประสิทธิภาพการทำงานในระดับที่สูงขึ้น ศูนย์บูรณาการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิกประสบผลสำเร็จในการฝึกผู้เข้ารับการฝึกในบังกลาเทศ ญี่ปุ่นและไทย ตลอดจนฝึกนาวิกโยธินและเจ้าหน้าที่การบินจากหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ และกองทัพอากาศสหรัฐฯ

หน่วยวิเคราะห์สงครามนอกเกณฑ์

หน่วยวิเคราะห์สงครามนอกเกณฑ์จะทำการวิเคราะห์และผลิตข่าวกรองเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากสงครามนอกเกณฑ์และองค์กรสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในอินโดเอเชียแปซิฟิก หน่วยนี้เป็นองค์ประกอบที่มีลักษณะเฉพาะของศูนย์บูรณาการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิกและหาไม่ได้ในส่วนบัญชาการกองทัพบกอื่น ๆ ทั่วโลก หน่วยวิเคราะห์สงครามนอกเกณฑ์จะร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนและองค์กรระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ทราบภัยคุกคามเพื่อทำลายเครือข่ายการสนับสนุน หน่วยวิเคราะห์สงครามนอกเกณฑ์ยังนำเสนอผลผลิตข่าวกรองเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนการฝึกเกี่ยวกับการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่ปรับให้เหมาะสมกับหน่วยงาน และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดของกองกำลังของสหรัฐฯ และประเทศหุ้นส่วน รวมทั้งสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศหุ้นส่วน ตัวอย่างหนึ่งของผลผลิตเหล่านี้คือรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับวัตถุระเบิดแสวงเครื่องซึ่งมุ่งเน้นที่การทำสงครามนอกเกณฑ์ทั่วภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก โดยเน้นที่แนวโน้มเกี่ยวกับการโจมตีด้วยวัตถุระเบิดแสวงเครื่องและความสูญเสีย ตลอดจนกิจกรรมขององค์กรสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง บุคลากรในการปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐบาลนานาชาติสามารถอ่านรายงานเหล่านี้ได้ที่

http://www.usarpac.army.mil/apcied/IEDMonthlyMain.htm

ส่วนบริหารการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศหุ้นส่วน

ส่วนบร‘ห“รก“รปฏ‘สัมพันธ์ระหว่างประเทศหุ้นส่วนจะสร้างข’ดคว“มส“ม“รถและส่งเสร‘มหรือรักษ“คว“มสัมพันธ์ผ่านก“รแลกเปล’่ยนผู้เช’่ยวช“ญเฉพ“ะด้าน ก“รปฏ‘สัมพันธ์ระหว่างบรรด“ผู้น”ส”คัญ ก“รตรวจสอบก“รปฏ‘บัต‘ง“นร่วมกัน ก“รฝึกอบรมเพ‘่มเต‘มและก‘จกรรมอื่น ๆ ก“รปฏ‘บัต‘เหล่าน’้เป็นว‘ธ’ก“รของศูนย์บูรณ“ก“รต่อต้านวัตถุระเบ‘ดแสวงเครื่องเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กในก“รแบ่งปันประสบก“รณ์ท’่ย“กล”บ“กของกองทัพสหรัฐฯ ท’่ปฏ‘บัต‘ง“นในสภ“พแวดล้อมท’่ม’วัตถุระเบ‘ดแสวงเครื่องในสมรภูม‘อ‘รักและอัฟก“น‘สถ“น ในระหว่างก“รปฏ‘สัมพันธ์ของประเทศหุ้นส่วน ศูนย์บูรณ“ก“รต่อต้านวัตถุระเบ‘ดแสวงเครื่องเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กม’เป้าหม“ยท’่จะพัฒน“ข’ดคว“มส“ม“รถและก“รปฏ‘บัต‘ง“นร่วมกันในทุกหน้าท’่ของของก“รท”สงคร“ม และปรับกลยุทธ์ในก“รปฏ‘สัมพันธ์ต“มข’ดคว“มส“ม“รถของประเทศเจ้าภ“พและผลลัพธ์ในก“รปฏ‘บัต‘ท’่ต้องก“ร ด้วยก“รด”เน‘นก“รต“มรูปแบบก“รฝึกครูฝึกอย่างท’่ใช้กับสหรัฐฯ ศูนย์บูรณ“ก“รต่อต้านวัตถุระเบ‘ดแสวงเครื่องเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กจะช่วยให้บรรด“ผู้บังคับหน่วยของประเทศหุ้นส่วนส“ม“รถท”ก“รฝึกต่อต้านวัตถุระเบ‘ดแสวงเครื่องท’่ม’ก“รปรับเปล’่ยนก“รฝึกให้เหม“ะสมกับจุดแข็งและจุดอ่อน ตลอดจนสภ“พแวดล้อมในก“รปฏ‘บัต‘ก“รของหน่วยของตน

ส่วนกิจกรรมการพิสูจน์อัตลักษณ์

ลักษณะการทำสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ชี้ให้เห็นถึงความสามารถของฝ่ายตรงข้ามในการใช้บุคคลต่าง ๆ ในการดำเนินการในหมู่ประชาชนในท้องถิ่น ค่ายผู้อพยพและสถานที่คุมขัง เพื่อขัดขวางการปฏิบัติการของกองกำลังพันธมิตร ส่วนกิจกรรมการพิสูจน์อัตลักษณ์ ซึ่งเป็นส่วนการทำงานใหม่ของศูนย์บูรณาการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิก มีเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายต่าง ๆ การทำงานในส่วนนี้คือการระบุและจำแนกตัวตนของบุคคลที่อยู่ความในความสนใจ ฝ่ายตรงข้ามที่เป็นที่รู้จัก และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ผู้ผลิตวัตถุระเบิดแสวงที่ดำเนินการในภูมิภาค เป้าหมายของส่วนกิจกรรมการพิสูจน์อัตลักษณ์คือการแยกแยะเอกลักษณ์โดยใช้วิธีการทางไบโอเมตริก นิติวิทยาศาสตร์ เอกสารและสื่อ ตลอดจนข่าวกรองเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ศูนย์บูรณาการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิกจัดทำการฝึกเกี่ยวกับอุปกรณ์ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกแบบมือถือหลายประเภท เช่น ชุดเครื่องมือลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความปลอดภัย 2 (ซีก 2) และชุดเครื่องมือลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความปลอดภัยรุ่นอเวนเจอร์ (ซีก อเวนเจอร์) ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น ส่วนกิจกรรมการพิสูจน์อัตลักษณ์ของศูนย์บูรณาการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิกสามารถประสานข้อมูลการสมัครจากอุปกรณ์เหล่านี้ลงในส่วนการฝึกเพื่อสนับสนุนการจำลองสถานการณ์การฝึกรวมที่ใหญ่กว่าในการโจมตีเครือข่าย/การต่อสู้กับเครือข่าย ศูนย์บูรณาการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิกได้ฝึกกองกำลังสหรัฐฯ และร่วมมือกับพันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของส่วนกิจกรรมการพิสูจน์อัตลักษณ์ โครงการของส่วนกิจกรรมการพิสูจน์อัตลักษณ์จะอาศัยความเชี่ยวชาญของสมาชิกในด้านไบโอเมตริก การใช้ประโยชน์จากพื้นที่และรายงานข่าวกรอง เพื่อนำข้อมูลและหลักฐานจากจุดรวบรวมส่งผ่านไปยังศูนย์วิเคราะห์ไปจนถึงพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ โครงการของส่วนกิจกรรมการพิสูจน์อัตลักษณ์ภายใต้ศูนย์บูรณาการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิกมีขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการต่อต้านการก่อการร้าย การต่อต้านการก่อความไม่สงบ การป้องกันมาตุภูมิ การป้องกันกองกำลัง และเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่พลเรือน

ตัวอย่างหนึ่งที่เป็นขีดความสามารถของส่วนกิจกรรมการพิสูจน์อัตลักษณ์คือ ห้องปฏิบัติการเพื่อการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์แปซิฟิก ซึ่งตั้งอยู่ที่สโกฟิลด์ บาร์แร็กส์ รัฐฮาวาย ห้องปฏิบัติการนี้มีความสามารถในการกำหนดโครงสร้างทางกายภาพและระเบียบการกลางของศูนย์รวมการใช้ประโยชน์แบบผสมผสานเพื่อสนับสนุนกองกำลังเฉพาะกิจร่วมและผสม ห้องปฏิบัติการเพื่อการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์แปซิฟิกจะมีข้อมูลไบโอเมตริก ดีเอ็นเอ ลายนิ้วมือแฝง การจำแนกวัตถุระเบิด สารเคมีทางยาและวัตถุระเบิด วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาวุธปืนและการวิเคราะห์รอยเครื่องมือ พร้อมด้วยข่าวกรองทางเทคนิคเกี่ยวกับอาวุธและข่าวกรองเกี่ยวกับอัตลักษณ์ การจัดส่งทรัพยากรของห้องปฏิบัติการเพื่อการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์แปซิฟิกไปใช้งานนอกพื้นที่ในระหว่างการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการ เป็นกิจจกรรมที่สนับสนุนการฝึกของกองกำลังสหรัฐฯ และการปฏิสัมพันธ์กับประเทศหุ้นส่วนโดยอาศัยการฝึกผสมที่จัดขึ้นมา ขีดความสามารถต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการเพื่อการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์แปซิฟิกได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้บังคับบัญชาในอิรักและอัฟกานิสถานด้วยการให้หลักฐานที่ช่วยลดความสำเร็จของสมาชิกขององค์กรสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในสมรภูมิ อีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นขีดความสามารถของส่วนกิจกรรมการพิสูจน์อัตลักษณ์คือชุดปฏิบัติการข่าวกรองที่มีความสามารถทางไบโอเมตริก โดยสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ด้วยชุดข่าวกรองการติดตามข้อมูลไบโอเมตริกเพื่อส่งผลผลิตข้อมูลไบโอเมตริกพิเศษที่ใช้ในการติดตาม และ/หรือ ทำลายขีดความสามารถในการปฏิบัติการของบุคคล กลุ่ม และ/หรือเครือข่ายที่อยู่ในความสนใจ และภัยคุกคามข้ามชาติ

ภัยคุกคามในแปซิฟิกเป็นเรื่องจริง ศูนย์บูรณาการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิกยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกองทัพอื่น ๆ หน่วยงานภาครัฐ ประเทศหุ้นส่วนและพันธมิตร เพื่อต่อต้านภัยคุกคามเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐบาลนานาชาติในการต่อสู้กับภัยคุกคามจากวัตถุระเบิดแสวงครื่องในยามสงบจะช่วยลดผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ของวัตถุระเบิดแสวงเครื่องในสมรภูมิในอนาคต

ผู้บังคับบัญชาของหน่วยต่าง ๆ ในทุกรูปแบบของกองทัพต้องมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะไปเรื่อย ๆ นอกจากนี้ การใช้ขีดความสามารถต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับข่าวกรองและการวิเคราะห์ข้อมูลตามเวลาจริง ศูนย์บูรณาการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิกสามารถให้การฝึกและความตระหนักรู้สถานการณ์เพื่อช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถปกป้องกองกำลังของตนเองและเอาชนะผู้ก่อการร้ายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่

usarmy.shafter.usarpac.list.apcfc-requests@mail.mil

ศูนย์บูรณาการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอเชียแปซิฟิกซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 เป็นการดำเนินงานภายใต้ฝ่ายเสนาธิการ กองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก และทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องและสงครามนอกเกณฑ์ พัฒนาโครงการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องและการทำลายวัตถุระเบิด และสนับสนุนกิจกรรมการพิสูจน์อัตลักษณ์พร้อมกับการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนของสหรัฐฯ เพื่อลดผลกระทบจากวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง

หุ้น