ข้อมูลผู้นำคนสำคัญแผนก

มุมมองในแปซิฟิก

ผู้บัญชาการกองทัพเรือออสเตรเลียแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับปัญหาทางทะเล
ที่แพร่ขยายไปทั่วมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้

เจ้าหน้าที่ ฟอรัม | ภาพจากกองทัพเรือออสเตรเลีย

พล.ร.ท. ทิม บาร์เร็ตต์ ผู้บัญชาการแห่งกองทัพเรือออสเตรเลีย ให้สัมภาษณ์กับ ฟอรัม ในระหว่างการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ นับตั้งแต่ที่ออสเตรเลียเป็นประธานการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งกองทัพเรือออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ พล.ร.ท. บาร์ เร็ตต์ยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางทะเลในระดับภูมิภาค ความจำเป็นที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องหารือกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย และการมีส่วนร่วมของกองทัพเรือออสเตรเลียในการต่อสู้กับรัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์

พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์เข้าร่วมกับกองทัพเรือออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2519 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กะลาสีก่อนที่จะขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบินในเวลาต่อมา และเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพเรือออสเตรเลียเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญสองสาขาได้ประจำการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กะลาสีบนเรือหลวงออสเตรเลียหลายลำ ได้แก่ เรือเอชเอ็มเอ เมลเบิร์น เอชเอ็มเอ เพิร์ธ และเอชเอ็มเอ บริสเบน รวมถึงเรือเอชเอ็มเอส ออร์คนีย์ นอกจากนี้ยังประจำการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กะลาสีและต่อมาได้เป็นผู้บัญชาการกองการบินบนเรือเอชเอ็มเอ สตาลวอร์ต เอชเอ็มเอ อดีเลด และเอชเอ็มเอ แคนเบอร์รา พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์ยังเคยเป็นผู้บัญชาการกองเรือ 817 ผู้บัญชาการเรือเอชเอ็มเอเอส อัลบาทรอสส์ ผู้บัญชาการหน่วยบินแห่งกองทัพเรือออสเตรเลีย ผู้บัญชาการหน่วยป้องกันชายแดน และล่าสุดเป็นผู้บัญชาการกองเรือออสเตรเลีย

พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการเมืองและประวัติศาสตร์และปริญญามหาบัณฑิตสาขาการป้องกันประเทศจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารระดับสูงจากโรงเรียนธุรกิจฮาวาร์ด พล.ร.ท. บาร์เร็ตต์มีภรรยาชื่อเจนนี และมีบุตรสาวสองคน

ทหารเรือของกองทัพเรือออสเตรเลียยืนรอลดธงขณะที่เรือเอชเอ็มเอเอส แคนเบอร์รา ออกเดินทางจากท่าเรือซิดนีย์เพื่อเริ่มการฝึกยุทธวิธีกองเรือในพื้นที่ตะวันออกประจำปี พ.ศ. 2558
ทหารเรือของกองทัพเรือออสเตรเลียยืนรอลดธงขณะที่เรือเอชเอ็มเอเอส แคนเบอร์รา ออกเดินทางจากท่าเรือซิดนีย์เพื่อเริ่มการฝึกยุทธวิธีกองเรือในพื้นที่ตะวันออกประจำปี พ.ศ. 2558

ฟอรัม: หลังจากที่รับตำแหน่งประธานการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ตอนนี้ท่านทราบอะไรหรือเข้าใจอะไรมากขึ้นบ้างเกี่ยวกับขีดความสามารถของกองทัพเรือต่าง ในภูมิภาค

พล... บาร์เร็ตต์: ผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าประเทศอื่น ๆ มีขีดความสามารถอะไรบ้างในแง่ความร่วมมือและสิ่งที่เราแบ่งปันกันได้ แต่ในขณะเดียวกันผมก็สังเกตว่ามีหลายประเทศที่ยังคงพัฒนาองค์กรของตนเองเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะสามารถรับมือกับสิ่งที่อาจเป็นปัญหาด้านความมั่นคงโดยรวม ผมคิดว่าผมได้เห็นการพัฒนาใน
หลาย ๆ ด้าน แต่พร้อมกันนั้นก็ยังมีข้อจำกัดอีกหลายประการที่บางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีขนาดเล็กยังต้องเผชิญและผ่านไปให้ได้เพื่อก้าวให้ทันประเทศสมาชิกอื่น ๆ

ทหารเรือของกองทัพเรือออสเตรเลียปฏิบัติการฝึกขึ้นเรือ ตรวจค้นและยึดเรือ
ทหารเรือของกองทัพเรือออสเตรเลียปฏิบัติการฝึกขึ้นเรือ ตรวจค้นและยึดเรือ

ฟอรัม: การประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียที่มีอยู่ทำให้การหารือในประเด็นทางทะเลเปลี่ยนไปอย่างไรสำหรับประเทศที่มีผลประโยชน์ในมหาสมุทรอินเดีย

พล... บาร์เร็ตต์: มันทำให้ประเทศเหล่านั้นมีสิทธิมีเสียงมากขึ้น หลังจากที่เมื่อก่อนอาจต้องพยายามจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยรัฐบาลของตนเองเพียงลำพัง การประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียและจุดแข็งที่สำคัญของการประชุมนี้ก็คือการชุมนุมของคนที่มีความคิดเหมือนกัน ซึ่งก็คือทหารเรือ ที่เข้าใจประเด็นที่กองทัพเรือสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและวิธีที่กองทัพเรือสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เราหารือในเรื่องเหล่านี้ได้ในการประชุมซึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่สามารถหาได้จากการประชุมอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามองดูเฉพาะสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย จะเห็นได้ว่าสมาคมมีการพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ก็ยังต้องพยายามอีกมากเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยความใกล้ชิดของกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ และเราก็ทราบว่ากองทัพเรือของแต่ละประเทศทำอะไรบ้างในทะเล การประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียจึงสามารถก้าวหน้าไปอีกขั้นในแง่การจัดตั้งคณะทำงาน และผมคิดว่าการทำเช่นนี้จะช่วยให้ประเทศเล็ก ๆ รู้สึกว่าตนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น

ลูกเรือประจำเรือเอชเอ็มเอเอส สจวร์ต เข้าแถวระหว่างการสับเปลี่ยนกำลังพลขึ้นเรือเอชเอ็มเอเอส พาร์รามัตตา ที่เมืองเฮนเดอร์สัน รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
ลูกเรือประจำเรือเอชเอ็มเอเอส สจวร์ต เข้าแถวระหว่างการสับเปลี่ยนกำลังพลขึ้นเรือเอชเอ็มเอเอส พาร์รามัตตา ที่เมืองเฮนเดอร์สัน รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

ฟอรัม: อยากให้ท่านช่วยขยายความสิ่งที่ท่านแสดงความคิดเห็นในระหว่างการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียเกี่ยวกับการสร้างฐานรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางทะเล

พล... บาร์เร็ตต์: ผมได้ยกตัวอย่างการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่เอ็มเอช 370 ที่มีการสูญหาย เหตุการณ์นี้ทำให้หลายประเทศในภูมิภาครู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างเนื่องจากมีผู้โดยสารจากหลายชาติบนเครื่องบินลำดังกล่าว ทุกประเทศอยากมีส่วนร่วมในการค้นหา งานนี้ต้องดำเนินไปอย่างเร่งด่วนเพราะตอนแรกเราคิดว่าเรากำลังค้นหาผู้รอดชีวิต แต่ต่อมาไม่นานเราก็เริ่มตระหนักว่าสิ่งที่เรากำลังค้นหาคือเศษซากที่ยังเหลืออยู่ สิ่งที่เราต้องทำคือพยายามทำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันได้เร็วที่สุด ตอนนั้นเราต้องใช้เวลาอันมีค่าไปกับการเรียนรู้ว่าประเทศใดมีขีดความสามารถใดบ้าง ซึ่งถ้าเรารู้และเข้าใจเรื่องเหล่านี้มาก่อน การตอบสนองต่อเหตุการณ์ของเราในตอนแรก ๆ ก็อาจต่างออกไปไม่มากก็น้อยในการผสมผสานขีดความสามารถที่แต่ละประเทศมีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดว่าจำเป็นในเวลานั้น

เราพบว่าการค้นหาของเราเป็นไปในเชิงตั้งรับสถานการณ์แทนที่จะเป็นเชิงรุก แต่เพียงไม่นานหลังเกิดโศกนาฏกรรมกับเครื่องบินของมาเลเซียทางตอนเหนือของอินโดนีเซีย แม้ในช่วงเวลานั้น ผมเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อทุกฝ่ายเริ่มตระหนักว่าประเทศอื่น ๆ สามารถให้ความช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ผมคิดว่าในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียนั้น เราจะได้ประโยชน์อย่างมากหากมีการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับขีดความสามารถและวิธีการเตรียมความพร้อมของแต่ละชาติ มีการเรียนรู้วิธีการทำงานของทหารและพลเรือนของแต่ละประเทศในด้านการค้นหาและกู้ภัย และเรียนรู้ถึงความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานทหารและองค์กรพลเรือน รวมถึงโครงสร้างการบังคับบัญชาและการควบคุม ยิ่งเราสามารถแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างเปิดเผยมากเท่าไร เราก็จะยิ่งสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเกิดโศกนาฏกรรมในลักษณะเดียวกันนี้

เรือเอชเอ็มเอเอส ดาร์วิน ออกเดินทางจากชายฝั่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ระหว่างการฝึกยุทธวิธีกองเรือในพื้นที่ตะวันออกประจำปี พ.ศ. 2558
เรือเอชเอ็มเอเอส ดาร์วิน ออกเดินทางจากชายฝั่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ระหว่างการฝึกยุทธวิธีกองเรือในพื้นที่ตะวันออกประจำปี พ.ศ. 2558

ฟอรัม: ในเรื่องการพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัย ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิก เกิดอะไรขึ้นบ้างกับกองทัพเรือออสเตรเลียและการพัฒนากองทัพ

พล... บาร์เร็ตต์: ปัจจุบัน กองทัพเรือของเรากำลังทำการปรับโครงสร้างอย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อให้สอดคล้องกับสมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศที่ออกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นจุดยืนของรัฐบาล เอกสารดังกล่าวระบุว่าออสเตรเลียยอมรับว่าตนมีความรับผิดชอบต่อภูมิภาค ไม่ใช่เฉพาะในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคเพื่อประโยชน์ของประเทศอื่น ๆ ด้วย เรามีความรับผิดชอบต่อโลกเพื่อแสดงว่าเราเป็นพลเมืองดีและจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในทุกพื้นที่ทั่วโลกหากจำเป็น เอกสารดังกล่าวยังระบุว่าเราทำการค้าทางทะเลเป็นหลักและคู่ค่าสำคัญของเราอยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนและญี่ปุ่น

เมื่อพิจารณาทุกประเด็นดังกล่าว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่คือยุทธศาสตร์ทางทะเลที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นจริง ดังนั้นกองทัพเรือจึงต้องมีการปรับโครงสร้าง ซึ่งเราได้เริ่มต้นไปแล้ว และการดำเนินการดังกล่าวก็จะเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การมีส่วนร่วมทางทะเลในระดับที่สูงขึ้น ทั้งด้วยตัวของเราเองภายในกรอบอำนาจอธิปไตยของเราและเมื่อเราปฏิบัติการร่วมกับชาติพันธมิตร

ทั้งสองปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวกำหนดว่ากองกำลังจะพัฒนาไปทางไหน มีรูปแบบอย่างไรและมีลักษณะอย่างไรเมื่อเราต้องปฏิบัติภารกิจร่วมกันชาติอื่น ๆ ในการนี้เรากำลังอยู่ระหว่างการพัฒนากองกำลังที่มุ่งเน้นภารกิจเฉพาะด้านซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หลากหลาย ตั้งแต่การรักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการตอบสนองต่อภัยพิบัติไปจนถึงการทำสงคราม โดยตระหนักว่าเราอาจต้องทำหน้าที่ดังกล่าวร่วมกับประเทศอื่น

กำลังพลของกองทัพออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร เข้าร่วมการฝึกเบอร์ซามา ชีลด์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ที่ฐานทัพอากาศมาเลเซีย ในเมืองบัตเตอร์เวิร์ท
กำลังพลของกองทัพออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร เข้าร่วมการฝึกเบอร์ซามา ชีลด์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ที่ฐานทัพอากาศมาเลเซีย ในเมืองบัตเตอร์เวิร์ท

ฟอรัม: ในเรื่องการรักษาความมั่นคงในภูมิภาค จะเห็นได้ว่าออสเตรเลียมีการทำงานเชิงรุกอย่างมากในการต่อสู้กับรัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์ อยากให้ท่านพูดถึงสิ่งที่กองทัพเรือทำเพื่อรักษาความมั่นคงในน่านน้ำของออสเตรเลีย รวมถึงน่านน้ำต่าง ที่อยู่ใกล้เคียง

พล... บาร์เร็ตต์: การมีส่วนร่วมที่สำคัญของเราน่าจะเป็นการปฏิบัติการในตะวันออกกลาง เราจัดส่งเรือฟริเกตเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน และตอนนี้ก็เป็นกำลังพลรุ่นที่ 62 ของเราแล้ว ตามหลักแล้วนั่นเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปราบปรามโจรสลัดซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เรือที่เข้าร่วมการปฏิบัติการช่วยหยุดยั้งการขนส่งและการค้ายาเสพติดซึ่งเป็นแหล่งทุนของการก่อการร้าย ไม่ใช่เฉพาะในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทั่วโลก เราจะทำเช่นนั้นต่อไป นอกจากนี้ เรายังจัดส่งกำลังพลไปยังตะวันออกกลางเพื่อตั้งหน่วยเฉพาะกิจผสม 150 และปัจจุบันออสเตรเลียมีอำนาจบังคับบัญชาหน่วยเฉพาะกิจดังกล่าว ทุกภารกิจที่เราทำช่วยให้ออสเตรเลียสามารถสนับสนุนการแก้ปัญหาการก่อการร้ายซึ่งยังคงเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก เราประสบความสำเร็จอย่างสูง เรือที่เราจัดส่งไปที่นั่นตลอดช่วง 18 ถึง 24 เดือนมานี้สามารถสกัดกั้นยาเสพติดผิดกฎหมายได้ถึง 5 ตัน ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลเมื่อนำมาจำหน่ายข้างถนน สิ่งที่เราทุ่มเทลงไปเป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะไม่ยอมให้การค้ายาเสพติดเป็นการค้าเสรีเพื่อนำเงินไปสนับสนุนการก่อการร้าย

ในภูมิภาคของเรานั้น เรายังคงเป็นส่วนหนึ่งของเวทีชุมนุมระดับภูมิภาคหลายเวที ซึ่งทุกเวทีเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาก่อการร้ายสากลและแสดงให้เห็นว่าเรามีขีดความสามารถที่จะร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในการต่อสู้กับการก่อการร้ายที่กำลังดำเนินอยู่ บ่อยครั้งจะเห็นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การต่อต้านโจรสลัด ส่วนในภูมิภาคเอเชีย เราเป็นสมาชิกของข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้านการปล้นสะดมทางทะเลและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย ซึ่งเราให้ความสำคัญมากและกองทัพเรือก็พร้อมจะให้การสนับสนุนทุกเมื่อหากจำเป็น

ฟอรัม: ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้คำว่าภูมิภาคอินโดเอเชียแปซิฟิกเมื่อกล่าวถึงภูมิภาคนี้เพื่อให้มีความครอบคลุมและกินวงกว้างมากขึ้น ออสเตรเลียเพิ่งเสร็จสิ้นการฝึกร่วมกับจีนเมื่อไม่นานมานี้ ความสัมพันธ์ของออสเตรเลียกับจีนเป็นอย่างไรเมื่อพิจารณาจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และความสามารถในการทำงานร่วมกัน

พล... บาร์เร็ตต์: เรามองว่าจีนยังคงเป็นคู่ค้าหลักของเรา ดังนั้น การที่ทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันได้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากทั้งในแง่เศรษฐกิจและในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล แต่ในขณะเดียวกันและตามที่เห็นจากสื่อ นั่นไม่ได้ทำให้ออสเตรเลียในฐานะประเทศอธิปไตยต้องหยุดแสดงจุดยืนของตนเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ให้เป็นที่เข้าใจแก่ทุกฝ่าย เราไม่ได้โทษฝ่ายใดที่อ้างสิทธิในทะเลจีนใต้หรือฝ่ายที่ไม่ได้นำการอ้างสิทธิดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของศาลหรือองค์กรระหว่างประเทศ เราไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรกับการที่เราสามารถค้าขายกับจีนและพัฒนาความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลกับรัฐบาลผ่านการฝึกของกองทัพเรือกับจีน แต่นั่นไม่ได้ทำให้เราเลิกแสดงความคิดเห็น เราแสดงออกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับประเทศในทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีน

ฟอรัม: อีก 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า กองทัพเรือออสเตรเลียจะเป็นอย่างไร

พล... บาร์เร็ตต์: นี่เป็นคำถามที่ผมมักจะถามทหารเรือทุกคนเสมอเพราะที่จริงตอนนี้รัฐบาลออสเตรเลียได้ตัดสินใจบางเรื่องเป็นที่แน่นอนแล้ว ในช่วงครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลระบุว่าเราจะจัดซื้อเรือฟริเกตมาประจำการแทนเรือฟริเกตที่เรากำลังใช้อยู่ เราจะจัดซื้อเรือลาดตระเวนนอกชายฝั่งชุดใหม่มาใช้แทนเรือลาดตระเวนชุดปัจจุบันของเรา ขณะนี้เรากำลังดำเนินโครงการเปลี่ยนเรือเติมน้ำมันนอกจากนี้ เรายังมีแผนที่จะนำเรือดำน้ำรุ่นใหม่มาแทนเรือดำน้ำปัจจุบันของเราเพื่อใช้งานในระยะกลางถึงระยะยาว ทุกอย่างที่กล่าวมาจะเปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพเรือของเราไปอย่างสิ้นเชิง ในขณะเดียวกันเราก็กำลังจัดซื้อเรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศและเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ในอีก 5 ถึง 10 ปี กองทัพเรือจะเปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิง แน่นอนว่าเราก็มีสิ่งที่จำเป็นต้องทำไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคต เราต้องนำขีดความสามารถปัจจุบันมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศ หรือเฮลิคอปเตอร์ซีฮอว์ก โรมีโอ รุ่นใหม่ แต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าเราต้องทำโครงการเพื่อนำขีดความสามารถใหม่ ๆ เหล่านี้มาใช้อย่างต่อเนื่อง เราต้องทำทั้งหมดนี้ภายในสามถึงห้าปีข้างหน้า และคาดหวังว่าภายในอีก 10 ปีต่อจากนี้เรือจะสามารถใช้การได้

ไม่บ่อยนักที่กองทัพเรือขนาดเล็กถึงขนาดกลางจะมองเห็นอย่างชัดเจนว่าตนจะก้าวไปในทิศทางใดในอีก 10 ถึง 15 ปีข้างหน้า ผมพยายามใช้ข้อนี้ให้เป็นประโยชน์กับเราเพื่อให้คนที่เป็นทหารเรือในตอนนี้และคนที่กำลังคิดจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือทราบว่า เราจะอยู่ตรงจุดไหนและทำอะไรในช่วง 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า

การปรับปรุงโครงสร้างนี้เป็นโอกาสอันดีสำหรับพวกเราทุกคนในกองทัพเรือ ประโยชน์ที่ได้จากทั้งหมดที่เราทำไม่ใช่แค่โครงการเกี่ยวกับเรือเท่านั้น แต่ยังเป็นการปรับปรุงทั้งระบบที่ช่วยให้เราสามารถคิดและมีมองมุมใหม่ที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงว่าเราจะฝึกฝนและดำรงศักยภาพของกองกำลังทั้งหมดนี้อย่างไร ตอนนี้เราอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดและมีโอกาสอันดีในการนำกองทัพเรือเข้าสู่มาตรฐานปัจจุบันและอนาคตสำหรับทุกอย่างที่เราทำ ไม่เฉพาะแค่การใช้งานเรือแต่ยังรวมถึงการดูแลรักษาเรือ การฝึกฝนให้พร้อมสำหรับการใช้งานและการพัฒนากำลังพลเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเรือเหล่านี้ได้ ผมสามารถแสดงให้ทุกคนเห็นว่าความพยายามและความอดทนจะทำให้เกิดผลลัพธ์หรือผลิตผลที่ยอดเยี่ยม ตอนนี้นับว่าเป็นเวลาที่ดีสำหรับกองทัพเรือของเรา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button