• Home »
  • มองภูมิภาค »
  • ฟิลิปปินส์: การให้วัคซีนไข้เลือดออกแก่ประชากรจำนวนมากเป็นครั้งแรกของโลก
ฟิลิปปินส์: การให้วัคซีนไข้เลือดออกแก่ประชากรจำนวนมากเป็นครั้งแรกของโลก

ฟิลิปปินส์: การให้วัคซีนไข้เลือดออกแก่ประชากรจำนวนมากเป็นครั้งแรกของโลก

ฟิลิปปินส์ได้จัดโครงการสาธารณะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไข้เลือดออกเป็นครั้งแรก เพื่อให้วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ได้รับอนุญาตวัคซีนแรกของโลกแก่นักเรียนหนึ่งล้านคน องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า ในแต่ละปีมีคนติดเชื้อโรคนี้ที่มียุงลายเป็นพาหะ 390 ล้านคนทั่วโลก

เมื่อโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เด็กนักเรียนชั้นประถมสี่หลายร้อยคนในโรงเรียนรัฐบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตมาริคินาในกรุงมะนิลา ได้รับวัคซีนเด็งแวกเซียสามเข็มแรก

ฟิลิปปินส์มีอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกขององค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์รายงานว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 200,415 ราย ในปี พ.ศ. 2558

นางเจเน็ตต์ การิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกการจัดโครงการนี้ว่าเป็น “ก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์” ในวงการสาธารณสุข “เราเป็นประเทศแรกที่นำวัคซีนไข้เลือดออกวัคซีนแรกมาใช้ผ่านระบบของสาธารณสุข และภายใต้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนรัฐ” นางการินกล่าว

รัฐบาลใช้งบประมาณ 3.5 พันล้านเปโซ (หรือประมาณ 2.7 พันล้านบาท) ในการให้วัคซีนโดยที่เด็กนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้จัดซื้อวัคซีนดังกล่าวมาในราคา 3,000 เปโซ (หรือประมาณ 2,276 บาท) ต่อสามเข็มสำหรับเด็กแต่ละคน ซึ่งเป็นราคาที่หักส่วนลดแล้ว โครงการวัคซีนที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า “ทุกคนควรมีสุขภาพที่ดี ไม่ว่าจะรวยหรือจน” นางการินกล่าว เอเจนซ์ ฟรานซ์ เพรส

หุ้น