รัสเซีย: ดื่มอย่าง รับผิดชอบ

รัสเซีย: ดื่มอย่าง รับผิดชอบ

ข้าราชการระดับสูงของรัสเซียได้เรียกผู้ผลิตอาวุธซึ่งเป็นกิจการของรัฐมาเข้าพบเพื่อขอให้นำเอาหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมไปปฏิบัติใช้ในการป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปในสถานที่ทำงาน

รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย นางโอลกา โกโลเด็ทส์ ได้แจ้งต่อผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทขนาดใหญ่ที่รัฐเป็นเจ้าของ เพื่อแสดงความผิดหวังเกี่ยวกับ “แนวโน้มการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป” ที่โรงงานของบริษัท นางโกโลเด็ทส์กล่าวว่า “การขาดระเบียบวินัย” ไม่เพียงจะสร้าง “ความเสียหายมหาศาลต่อโรงงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติอีกด้วย”

ผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแทนจากอัลมาซ-แอนเทอิ ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตระบบขีปนาวุธป้องกันทางอากาศ และบริษัทผลิตนิวเคลียร์ชื่อ โรซาทอม

ทั้งนี้ รายงานประจำปี พ.ศ. 2558 ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา แสดงว่า ร้อยละ 30 ของการเสียชีวิตในรัสเซียในปี พ.ศ. 2555 มีสาเหตุมาจากแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงที่สุดในบรรดาประเทศที่มีการตรวจติดตาม บริษัทเอกชนหลายแห่งก็ทำการเตือนเกี่ยวกับการติดแอลกอฮอล์และยาเสพติดในกลุ่มคนงานชาวรัสเซียด้วยเช่นกัน ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

หุ้น