ข้อมูลผู้นำคนสำคัญแผนก

พล.จ. ซาคารีย์ยา แมนซูร์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อสู้กับการก่อการร้ายในภูมิภาคและในมัลดีฟส์

พล.จ. ซาคารีย์ยา แมนซูร์
พล.จ.
ซาคารีย์ยา แมนซูร์

พล.จ. ซาคารีย์ยา แมนซูร์ ได้เข้าร่วมกับกองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติมัลดีฟส์

ในปี พ.ศ. 2527 และได้เข้าประจำการในอีกแปดปีต่อมา พล.จ.แมนซูร์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งกระทรวงกลาโหมและการรักษาความมั่นคงแห่งชาติในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ก่อนหน้านี้ พล.จ.แมนซูร์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเขตพื้นที่ส่วนกลางของกองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติมัลดีฟส์

ตลอดเวลากว่า 30 ปีของการรับราชการทหาร พล.จ.แมนซูร์ได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการและเสนาธิการต่าง ๆ รวมถึงผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งของกองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติมัลดีฟส์ โดยเป็นผู้นำในการปรับโครงสร้างและแปรรูปของหน่วยยามฝั่งอย่างรวดเร็ว พล.จ.แมนซูร์ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งของกองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติมัลดีฟส์ และผู้บัญชาการฝ่ายพลาธิการกองทัพบกที่กองบัญชาการในภูมิภาคหลายแห่ง

พล.จ.แมนซูร์ได้รับปริญญามหาบัณฑิตในสาขายุทธศาสตร์ความมั่นคงศึกษาในปี พ.ศ. 2557 จากมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศสหรัฐฯ และยังจบการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือสหรัฐฯ และจบหลักสูตรนักเรียนทหารเรือที่วิทยาลัยกองทัพเรือแห่งสหราชอาณาจักร และหลักสูตรนานาชาติอีกหลายแห่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ พล.จ.แมนซูร์ได้รับการประดับเกียรติยศขั้นสูง และยังเป็นตัวแทนของประเทศมัลดีฟส์และกองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติมัลดีฟส์ในการประชุมสัมมนาและการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ทั่วโลก พล.จ.แมนซูร์เป็นนักวิชาการที่ศูนย์ความมั่นคงศึกษาเอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะยูเอะ ในโฮโนลูลู รัฐฮาวาย

บทบาทสำคัญของคุณในฐานะอธิบดีที่กระทรวงกลาโหมคืออะไร
ผมมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภัยคุกคามและในขีดความสามารถของการเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย และการต่อต้านแนวคิดแบบหัวรุนแรง เพราะมัลดีฟส์เป็นประเทศมุสลิม แต่เราเคยพบเห็นภัยคุกคามในบางส่วนของสังคมของเรา เรากำลังทำงานในส่วนของการปรับแนวทางของรัฐบาลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อต่อต้านแนวคิดแบบหัวรุนแรงในประเทศ และเพื่อปกป้องการกระทำใด ๆ ที่เป็นการก่อการร้ายเช่นกัน

รูปแบบการเป็นผู้นำของคุณเป็นอย่างไร
การเป็นผู้นำของผมมักมีรูปแบบในการเป็นตัวแทนของอำนาจและความรับผิดชอบเสมอ แต่รูปแบบของผมคือการแนะแนวทาง และการดูแลตรวจสอบแบบใกล้ชิดด้วยเช่นกัน

คุณคิดว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับกองทัพมัลดีฟส์ในอีกห้าปีข้างหน้าคืออะไร
สิ่งที่ท้าทายคือการไล่ตามโลกที่เปลี่ยนแปลง ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นั่นคือภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเรา เราต้องตั้งเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เราสามารถบรรลุได้ด้วยความร่วมมือในภูมิภาคกับพันธมิตรอื่น ๆ และในระดับชาติด้วยเช่นกัน

อะไรคือความพิเศษของมัลดีฟส์ในแง่ของความมั่นคง
เรามีศาสนาเดียว วัฒนธรรมเดียว ภาษาเดียว เรามีเผ่าพันธุ์เดียวกัน ดังนั้นจึงไม่ควรมีการแบ่งแยกทางสังคมในด้านต่างๆ เหล่านี้

ทหารมัลดีฟส์ยกถังน้ำขึ้นบนรถทหารในมาเลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 เมืองหลวงแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเกาะที่อยู่ต่ำ และต้องพึ่งพาการบำบัดน้ำทะเลทั้งหมด ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส
ทหารมัลดีฟส์ยกถังน้ำขึ้นบนรถทหารในมาเลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 เมืองหลวงแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเกาะที่อยู่ต่ำ และต้องพึ่งพาการบำบัดน้ำทะเลทั้งหมด
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

มัลดีฟส์มีภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายมากน้อยเพียงใด
การก่อการร้ายเป็นผลิตผลสุดท้ายของแนวคิดแบบหัวรุนแรง ประเทศของผมยังไม่ถึงจุดที่พร้อมสำหรับการก่อการร้าย ที่ผ่านมาเรายังไม่เคยประสบกับการกระทำที่เป็นการก่อการร้าย มีเพียงไม่กี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ความกังวลว่าพวกที่เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความขัดแย้งจะเดินทางกลับมาในวันใดวันหนึ่งก็มีอยู่ไม่ต่างจากประเทศอื่น ๆ บางคนเดินทางไปซีเรียแต่ยังไม่มีใครที่เดินทางกลับมา นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก มัลดีฟส์เองก็ไม่เป็นข้อยกเว้น เราต้องต่อต้านและรักษาเยียวยาพวกเขาเพราะพวกเขาพร้อมที่จะทำได้ทุกอย่าง บางครั้งพวกเขาได้รับการฝึกมากกว่ากองกำลังปกติของเราเสียอีก

โดยรวมแล้วเราไม่พบภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายอย่างจริงจังในมัลดีฟส์ อย่างไรก็ตาม เราได้พบว่ามีการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดแบบหัวรุนแรงที่ไม่ได้อยู่ในบริบทของอิสลามสายหลักเพิ่มมากขึ้นในสังคม ตัวอย่างเช่น เมื่อนักศึกษาเดินทางไปปากีสถานหรือซาอุดีอาระเบียและเดินทางกลับมา บางคนพยายามสนับสนุนอิสลามประเภทที่มีแนวคิดแบบหัวรุนแรงมากขึ้น

ความท้าทายด้านความมั่นคงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มัลดีฟส์เผชิญคืออะไร
ความท้าทายสำหรับมัลดีฟส์คือประเทศของเรามีเกาะ 1,200 เกาะ โดย 198 เกาะในจำนวนนั้นไม่มีผู้อยู่อาศัย และมีรีสอร์ทประมาณ 130 กว่าแห่ง รีสอร์ทเหล่านี้มักจะอยู่ในรูปแบบหนึ่งเกาะต่อหนึ่งรีสอร์ท เมื่อพูดถึงภัยคุกคามจึงมีความเป็นไปได้ที่ภัยคุกคามจะเกิดขึ้นบนเกาะที่อยู่ห่างไกลบางเกาะ ดังที่ผมเขียนไว้ในวิทยานิพนธ์ว่า ศาสนาอิสลามที่มีแนวคิดหัวรุนแรงแบบสุดโต่งในมัลดีฟส์อาจเป็นภัยคุกคามต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเรา ประเทศมัลดีฟส์พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ผมพูดได้ว่าร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมาจากการท่องเที่ยว ภัยคุกคามจึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับรัฐบาล องค์กรบางแห่งมีการสอนศาสนาอิสลามในแบบฉบับที่แตกต่างออกไป กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ได้เริ่มสร้างความแตกแยกทางสังคมและการแตกแยกทางการเมืองด้วยเช่นกันเพราะผู้คนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับศาสนา
มัลดีฟส์เป็นประเทศทางทะเล ดังนั้น ภัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมทางทะเลจึงมีอยู่สำหรับมัลดีฟส์ เช่น โจรสลัดและการก่อการร้ายทางทะเล เราอยู่กลางมหาสมุทรอินเดีย เรือทุกลำจึงต้องผ่านที่นี่ น้ำมันดิบและวัตถุดิบทั้งหมดเดินทางจากทะเลอาหรับและทะเลแดงผ่านมัลดีฟส์มุ่งสู่ทิศตะวันออกไปยังจีน ญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นความท้าทายสำหรับมัลดีฟส์ สองปีที่ผ่านมา ผู้นำทางการเมืองของเราสนับสนุนและร้องขอนานาชาติให้จัดเวทีอภิปรายเพื่อดำเนินการเพิ่มเติมในการหยุดภาวะโลกร้อน เราได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบ้างดังที่ประเทศอื่น ๆ ประสบ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะเป็นภัยคุกคามต่อการท่องเที่ยวหากยังคงดำเนินต่อไป

คุณกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในภูมิภาคหรือไม่
ในการสร้างความสงบสุขและความมั่นคงในภูมิภาค ผมเชื่อว่าควรต้องมีการจัดตั้งความสัมพันธ์ทางการทหารเป็นอย่างดี มัลดีฟส์มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับทุกประเทศโดยผ่านทางสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ มัลดีฟส์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอินเดีย ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน เรามีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับทุกประเทศเหล่านี้ ในกรณีที่เราต้องการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงจากประเทศเหล่านี้ เราก็จะไม่ประสบปัญหา

คุณฝึกร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในการต่อต้านการก่อการร้ายหรือไม่
เราฝึกกับสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านการก่อการร้าย สหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการยกระดับขีดความสามารถของเราโดยการฝึกและจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่กองกำลังพิเศษของเรา ศรีลังกาก็ช่วยเหลือเรามากในการพัฒนากองกำลังพิเศษของเรา การพัฒนากองกำลังพิเศษของเราเป็นสิ่งสำคัญเพราะเราไม่สามารถคาดการณ์ถึงภัยคุกคามได้ทั้งหมด เราต้องป้องปรามการกระทำใด ๆ ที่เป็นการก่อการร้าย ดังนั้น กองกำลังที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีจะเป็นการป้องปรามสำหรับภัยคุกคามใด ๆ ในฐานะที่มัลดีฟส์เป็นประเทศเล็ก ๆ เราจึงต้องคงไว้ซึ่งกองกำลังที่พร้อมที่จะป้องปรามได้เสมอ การดำเนินการซ้อมรบระหว่างกองทัพกับกองกำลังพิเศษมัลดีฟส์และสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องต่อไปจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ทหารมัลดีฟส์เดินลาดตระเวนในมาเล เมืองหลวงของประเทศ เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ
ทหารมัลดีฟส์เดินลาดตระเวนในมาเล เมืองหลวงของประเทศ
เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

คุณมีคำแนะนำสำหรับวิธีการอื่น ๆ ในการปรับปรุงความมั่นคงในภูมิภาคหรือไม่
มัลดีฟส์มีศักยภาพมากในการช่วยประเทศอื่น ๆ และในการร่วมมือกับพันธมิตรด้านความมั่นคงของเรา เนื่องจากมัลดีฟส์เป็นประเทศมุสลิม จึงมีประเทศอื่นที่เราสามารถนำมาเป็นต้นแบบ เช่น อินโดนีเซียประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากเหตุการณ์ระเบิดที่บาหลีครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 ในการต่อต้านการก่อการร้ายและขจัดแนวคิดแบบหัวรุนแรง พวกเขาปรับแนวทางของสังคมและแนวทางของรัฐบาลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นประโยชน์มาก เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริง ๆ สำหรับประเทศที่มีขนาดใหญ่อย่างอินโดนีเซียที่ไม่ประสบกับการกระทำที่เป็นการก่อการร้ายครั้งสำคัญ ๆ เป็นเวลาหลายปี พวกเขาดำเนินการหลายอย่างและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการก่อการร้ายใหม่ ๆ มากมาย

การประชุมเล็ก ๆ ในภูมิภาคจะมีประโยชน์มากเช่นกัน โดยเฉพาะหากเราสามารถพูดคุยกับประเทศต่าง ๆ อย่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย ประเทศเหล่านี้สามารถเรียนรู้ว่าพวกอิสลามหัวรุนแรงได้ทำอะไรบ้างในประเทศอื่น ๆ การดำเนินการใดที่ประสบความสำเร็จ และเราสามารถเรียนรู้อะไรได้ นั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดี แม้กระทั่งเมื่อเรารวมประเทศต่าง ๆ อย่างออสเตรเลียซึ่งประชากรชาวมุสลิมกำลังติบโตขึ้นเรื่อย ๆ หากคุณมองดูกลุ่มหัวรุนแรงในประเทศเหล่านี้จะเห็นว่ามีจำนวนน้อย แต่คนกลุ่มน้อยก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้หากปราศจากการตรวจสอบ ตัวอย่างที่ดีคือการจัดการของหน่วยงานที่มีอำนาจในอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก แต่พวกเขาก็จัดการได้ค่อนข้างดี ประเทศต่าง ๆ อย่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นเกี่ยวกับภัยคุกคามใหม่ ๆ

ผมยังอยากขอเชิญเหล่าผู้นำในภูมิภาคให้มาเยือนมัลดีฟส์และเพลิดเพลินกับสันติภาพ ความสงบสุข และเสถียรภาพที่มัลดีฟส์มีให้ โดยสามารถใช้ประเทศของเราเป็นตัวอย่างว่าจะสามารถสร้างสันติสุขได้อย่างไรและช่วยมัลดีฟส์ปกป้องตนเอง เรามีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องตัวเอง ทั้งความมั่นคงทางทะเล สิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคม ฯลฯ รวมทั้งองค์ประกอบของการฝึกทางทหาร เราเป็นมิตรกับทุกชาติ เรามีความสัมพันธ์ทางทหารกับทุกประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะสหรัฐฯ และต้องการให้ความสัมพันธ์เหล่านั้นดำเนินต่อไป
มัลดีฟส์ใช้วิธีใดบ้างในการต่อสู้กับพวกหัวรุนแรง

มีทั้งแนวทางด้านเศรษฐกิจและแนวทางด้านการศึกษาผ่านทางกระทรวงศาสนาอิสลาม ซึ่งหมายถึงการสอนและการมีส่วนร่วมของผู้สอนศาสนาสายกลางมากขึ้น นอกจากนี้ เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและกฎหมายความเป็นเอกภาพทางศาสนาซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว สิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือที่จะทำให้รัฐบาลมีความแข็งแกร่งในการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นหากจำเป็น กฎหมายความเป็นเอกภาพทางศาสนาได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนถึงผู้ที่สามารถเทศนาหรือบรรยายทางศาสนา ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติและไม่ได้รับอนุญาตจะออกมาบรรยายทางศาสนาไม่ได้ ไม่สามารถทำได้ ความรับผิดชอบในกิจกรรมประเภทนี้ภายใต้กฎหมายความเป็นเอกภาพทางศาสนาจะอยู่ในความดูแลของฝ่ายบริหารจัดการกิจการศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ กระทรวงผู้เยาว์ยังมีส่วนร่วมกับคนหนุ่มสาวผ่านการพูดคุยโดยโต๊ะอิหม่ามสายกลาง เราได้ออกแบบโครงการต่าง ๆ ร่วมกับสื่อเพื่อพัฒนาเรื่องเล่าตอบโต้เพื่อการตอบโต้โต๊ะอิหม่ามที่มีแนวคิดแบบหัวรุนแรงกว่า ทั้งนี้ มัลดีฟส์กำลังพยายามส่งนักศึกษาไปศึกษาในประเทศอื่น ๆ

เช่น อียิปต์ เพื่อการปรับสมดุล มันเป็นเรื่องของหลักปฏิบัติและการแบ่งแยกทางสังคมที่เราถือว่าเป็นภัยคุกคามหากพวกเขาเดินทางไปปากีสถานหรืออัฟกานิสถานหรือโรงเรียนสอนศาสนาที่นั่น เมื่อพวกเขาเดินทางกลับมาก็จะไม่เข้าใจว่าศาสนาอิสลามไม่ใช่แนวความคิดที่คับแคบ ความเข้าใจในศาสนาของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสังคมของเรา หากกลยุทธ์เหล่านี้เริ่มใช้งานได้ดีในฐานะแนวทางของรัฐบาลที่ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน มัลดีฟส์ก็จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button