• Home »
  • ติดอันดับ »
  • เอเชียใต้ควรใช้ประโยชน์จากการเติบโตของเมือง รายงานของธนาคารโลกระบุ
เอเชียใต้ควรใช้ประโยชน์จากการเติบโตของเมือง รายงานของธนาคารโลกระบุ

เอเชียใต้ควรใช้ประโยชน์จากการเติบโตของเมือง รายงานของธนาคารโลกระบุ

เจ้าหน้าที่ ฟอรัม

เอเชียใต้สามารถเพิ่มการส่งเสริมความสำเร็จด้านการเงินและคุณภาพชีวิตในเมือง ตามรายงานของธนาคารโลกเมื่อเร็ว ๆ นี้ ประเทศในภูมิภาคนี้ไม่ได้ใช้ศักยภาพของการเติบโตของเมืองอย่างเต็มที่ “ในการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อมีส่วนร่วมในความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นอยู่ที่ดีเช่นเดียวกับชาติที่ร่ำรวยกว่า” รายงานฉบับปี พ.ศ. 2558 ระบุ

แม้ว่าพื้นที่ในเมืองมอบโอกาสที่มากมายสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานทำ การศึกษา และคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น แต่การเติบโตของเมืองของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้ “ไม่เป็นระเบียบและถูกซุกซ่อนไว้” รายงานระบุ นี่คือ “อาการของความล้มเหลวในการแก้ปัญหาอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านความแออัด ซึ่งเกิดขึ้นจากแรงกดดันของประชากรเมือง” ระบุในรายงานที่ชื่อ “การใช้ประโยชน์จากการเติบโตของเมืองในเอเชียใต้: การจัดการการปฏิรูปเชิงพื้นที่สำหรับความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นอยู่ที่ดี” การเจริญเติบโตดังกล่าวไม่เป็นระเบียบในแง่ของ “การแพร่หลายเป็นวงกว้างของชุมชนแออัด” ที่ถูกซ่อนไว้ในสถิติแห่งชาติที่โดยทั่วไปไม่ได้พิจารณาถึงส่วนหนึ่งของประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีลักษณะแบบเมือง รายงานระบุ

รายงานกล่าวว่า ประมาณร้อยละ 30 ของประชากร 1.5 พันล้านคนในเอเชียใต้อาศัยอยู่ในพื้นที่เมือง อย่างไรก็ตาม พื้นที่เมืองต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยความเร็วประมาณสองเท่าของการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งหมายความว่า ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยในเมืองต่าง ๆ กำลังลดน้อยลง และมีส่วนในการทำให้เกิดการแผ่ขยายของชุมชนเมือง รายงานกล่าว

การเติบโตของเมืองได้เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อคน และทำให้คนจำนวนมากหลุดพ้นจากความยากจนในเอเชียใต้ การศึกษาระบุว่า เมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคดังกล่าวมีประชากรเพิ่มขึ้น 130 ล้านคนในระหว่างปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2552 ซึ่งมากกว่าประชากรของญี่ปุ่น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาเดียวกัน ค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อคนได้เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 56 จากปี พ.ศ. 2543 จนถึงปี พ.ศ. 2555 คือจาก 2,560 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 87,500 บาท) เป็น 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 140,000 บาท) การศึกษาค้นพบว่า ความยากจนสัมบูรณ์ คือ ผู้ใช้ชีวิตด้วยเงินน้อยกว่า 1.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 43.75 บาท) ต่อวัน มีจำนวนลดลงจาก 1 ใน 2 คนในปี พ.ศ. 2542 เป็น 1 ใน 3 คนในปี พ.ศ. 2553

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าประชากรเมืองในเอเชียใต้อาจขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 260 ล้านคนในปี พ.ศ. 2573 “การเติบโตของเมืองสามารถนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้เกิดนวัตกรรมและความคิดใหม่ ๆ” นายศรี มุลยานี กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารโลกกล่าวในการเผยแพร่รายงานเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม “ประเทศต่าง ๆ ต้องจัดการกับปัญหาที่ท้าทายที่เกิดจากการเติบโตของเมืองให้สำเร็จ การขยายตัวของประชากรในเมืองสร้างความกดดันให้กับโครงสร้างพื้นฐานของเมือง โดยการเพิ่มขึ้นของความต้องการสำหรับบริการพื้นฐาน ที่ดินและที่อยู่อาศัย และแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นแก่สภาพแวดล้อม”

ผู้กำหนดนโยบายในเอเชียใต้ต้องนำการปฏิรูปที่ยากลำบากและเหมาะสมมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีทางของการพัฒนา เพื่อ “การทำให้เมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความเป็นอยู่ที่ดี” รายงานกล่าว

การรวมกันเป็นกลุ่มของหลาย ๆ เมืองหรือพื้นที่เมืองที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค เป็นโอกาสสำหรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถเสริมสร้างให้ดีขึ้นโดยการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างองค์กรรัฐบาลในท้องถิ่น รายงานระบุ “นอกจากนี้ ยังต้องปรับปรุงนโยบายเพื่อหาวิธีการที่ดีขึ้นในการเชื่อมต่อและวางแผนระหว่างเมืองต่าง ๆ กลไกการทำงานของตลาดที่ดินและที่อยู่อาศัย และความสามารถในการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองต่าง ๆ” รายงานระบุ

หุ้น