เกาหลีใต้เปิดกว้างต่อการเจรจากับเกาหลีเหนือ

เกาหลีใต้เปิดกว้างต่อการเจรจากับเกาหลีเหนือ

ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ว่า เกาหลีใต้เปิดกว้างต่อการเจรจาโดยตรงกับนาย คิม จ็อง-อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ หากเกาหลีเหนือมีความก้าวหน้าในการล้มเลิกโครงการระเบิดนิวเคลียร์

นางพัก กึน-ฮเย ได้ตอบคำถามของสำนักข่าวในประเทศและต่างประเทศเป็นลายลักษณ์อักษรว่า “ไม่มีเหตุผลที่จะยับยั้งการจัดการประชุมสุดยอดเกาหลี หากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในการแก้ไขปัญหานิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือ”

“การเปลี่ยนแปลงสำคัญจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกาหลีเหลือมาหารือเชิงรุกกับเราด้วยความจริงใจ สิ่งสำคัญที่สุดคือความจริงใจและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำพูด” นางพักเขียน

ประเทศคู่แข่งเกาหลีทั้งสองได้มีช่วงเวลาแห่งความสำเร็จหลายครั้งระหว่างวาระการดำรงตำแหน่งของนางพัก อาทิ การเจรจาระดับสูงและงานรวมครอบครัวที่พลัดพรากจากกันตอนสงครามเกาหลี แต่ขณะเดียวกันก็มีช่วงเวลาแห่งความตึงเครียด อาทิ การข่มขู่ประกาศสงคราม และการที่เกาหลีเหนือดูหมิ่นเหยียดหยามนางพักในฐานะที่เป็นสตรี

เป็นที่เชื่อกันว่าเกาหลีเหนือมีระเบิดนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองจำนวนมาก และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการขีปนาวุธนิวเคลียร์ซึ่งอาจมีสหรัฐฯ แผ่นดินใหญ่เป็นเป้าหมาย การหารือระหว่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ออกจากเกาหลีเหนือมีขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อปลายปี พ.ศ. 2551

หุ้น