เกี่ยวกับเรา

IPDefenseForum.com is คือนิตยสาร Indo Pacific Defense Forum ออนไลน์ที่ได้รับการสนับสนุนโดย US Pacific Command (USINDOPACOM)

พันธกิจของเรา

อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม เป็นนิตยสารทางการทหารรายไตรมาสที่จัดทำขึ้นโดยผู้บัญชาการกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก เพื่อเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นในระดับนานาชาติสำหรับบุคลากรทางการทหารของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกความคิดเห็นที่แสดงออกในนิตยสารนี้มิได้แสดงถึงหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายหรือมุมมองของกองบัญชาการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด บทความทั้งหมดเขียนขึ้นโดยคณะผู้จัดทำนิตยสาร อินโดแปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม รวมถึงบุคคลอื่นดังที่แจ้งชื่อไว้ใต้หัวเรื่อง

ไซต์นี้นำเสนอบทความจากนิตยสาร IPD Forum รวมทั้งข่าวสารจากในภูมิภาคและข้อมูลวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์หรือบทวิจารณ์โดยผู้สื่อข่าวและผู้ร่วมจัดทำข้อมูลของ IPDefenseForum.com ที่ได้รับค่าตอบแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเผยแพร่นิตยสารนี้เพื่อกิจการสาธารณะของกระทรวงกลาโหมภายใต้ธรรมนูญของหน่วยงาน

ติดต่อเรา

IAPD Forum

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาและการแจกจ่ายนิตยสารได้จาก: ผู้จัดการโครงการ Indo-Pacific Defense Forum – HQ USPACOM Box 64013 Camp H.M. Smith, HI 96861 ipdf@ipdefenseforum.com

Back to top button