ผู้เขียนบทความ

ดร. ออสการ์ อัลเมน เป็นนักวิจัยขั้นสูงของสถาบันวิจัยด้านกลาโหมสวีเดน ก่อนหน้านี้ ดร. อัลเมนทำงานเป็นรองศาสตราจารย์สาขารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอุปซอลา ประเทศสวีเดน ดร. อัลเมนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใน พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับสภาประชาชนท้องถิ่นของจีน ความสนใจด้านการวิจัยของเขา ได้แก่ การเมืองจีน การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการเมืองด้านความมั่นคง งานวิจัยของเขาได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบวารสาร พิชญพิจารณ์ เช่น วารสารจีนร่วมสมัยและการเป็นประชาธิปไตย อีกทั้งเขายังได้ร่วมเขียนหนังสือใน พ.ศ. 2562 ชื่อ การทำให้การกำกับดูแลเมืองของจีนตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 24


นางเคิร์สเตน เซเยอร์ส เป็นประธานกรรมการบริหารของเรดอาร์ออสเตรเลีย เธอมีประสบการณ์ในบทบาทเกี่ยวกับรัฐบาล องค์กร และที่ปรึกษาที่มุ่งเน้นเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ นางเซเยอร์สได้ดำรงตำแหน่งอาวุโสทางการทูตและการพาณิชย์ในปารีส กรุงเทพฯ และไทเป รวมถึงบทบาทอาวุโสในภาครัฐและเอกชนในออสเตรเลีย นางเซเยอร์สดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่เจรจาและหัวหน้าคณะผู้แทนความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกของออสเตรเลีย ในการประชุมเครือข่ายผู้นำสตรีและเครือข่ายจุดมุ่งเน้นทางเพศของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก และยังได้เข้าร่วมการประชุมคณะผู้แทนออสเตรเลียในการประชุมสุดยอดประธานกรรมการบริหารความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 42


น.ท. เจนนิเฟอร์ แอทคินสัน เข้าร่วมกับกองทัพอากาศนิวซีแลนด์ในฐานะนักจิตวิทยา และได้รับการส่งตัวไปสนับสนุนภารกิจในแปซิฟิกและตะวันออกกลาง จากการรับราชการมากกว่า 20 ปี ปัจจุบัน น.ท. แอทคินสัน เป็นที่ปรึกษาด้านเพศของกองทัพนิวซีแลนด์ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแห่งชาตินิวซีแลนด์


น.ต. ลิบบี้ เรียร์ดอน เข้ารับราชการในกองทัพอากาศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 และก่อนหน้านี้เคยเป็นเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพบกนิวซีแลนด์ น.ต. เรียร์ดอนได้รับการส่งตัวร่วมกับกองทัพนิวซีแลนด์ไปยังตะวันออกกลางและติมอร์-เลสเต อีกทั้งได้รับการส่งตัวที่ไม่ใช่เชิงปฏิบัติการไปยังไทยและเวียดนาม ล่าสุดเธอใช้เวลาสองปีในซูวา ฟิจิ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายด้านเพศทางกลาโหมของแปซิฟิก โดยเชื่อมต่อสมาชิกทั่วทั้งฟิจิ ปาปัวนิวกินี ตองงา และวานูอาตูเข้าด้วยกัน งานวิจัยระดับปริญญาเอกของเธอศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 1325 ว่าด้วยเรื่องสตรี สันติภาพ และความมั่นคง


นางเคท แม็กมอร์โรว เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการของหน่วยอำนวยการด้านเพศ สันติภาพ และความมั่นคงที่กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย นางแม็ก มอร์โรวเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศและกลุ่มนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดความก้าวหน้าด้านความร่วมมือในข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 1325 บทบาทก่อนหน้านี้ของเธอรวมถึงเจ้าหน้าที่นโยบายระหว่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมเพื่อความสัมพันธ์กับอินเดีย ปากีสถาน และปาปัวนิวกินี นางแม็กมอร์โรวได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เชี่ยวชาญด้านอินโดนีเซียศึกษา และได้ศึกษาในอินโดนีเซียและเกาหลีใต้


นางชารอน โกเวีย ไฟสต์ เป็นที่ปรึกษาด้านเพศคนแรกของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลักด้านสตรี สันติภาพ และความมั่นคงภายในอินโดแปซิฟิก ภายใต้การนำของนางไฟสต์ สำนักงานสตรี สันติภาพ และความมั่นคงออกแบบการจัดทำโครงการ กำกับการดำเนินงาน และทำให้มุมมองทางเพศกลายเป็นประเด็นในกระแสหลักตลอดทั้งนโยบาย การวางแผน และการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านความมั่นคง ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นผู้นำโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ของกองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกมานานกว่าทศวรรษ และได้ทำงานร่วมกับองค์กรนอกภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีและเด็กผู้หญิงในฮาวายและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 52