ผู้เขียนบทความ

ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ชุดที่ 47 ฉบับที่ 3 / 2565

ดร. อัลเฟรด โอห์เลอร์ส เข้าร่วมกับศูนย์เอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะอุเอะ เพื่อการศึกษาด้านความมั่นคง ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ดร. โอห์เลอร์สมีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองของการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก โดยได้สอนและมีผลงานเขียนอย่างกว้างขวางในประเด็นที่หลากหลาย ซึ่งมีหลายส่วนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิก อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 10


ผู้เกษียณอายุราชการจากกองทัพอินเดีย พล. ท. เอส บี อัสธานา เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสถาบันบริการของอินเดียซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ พล.ท.(เกษียณอายุ)อัสธานาเป็นนักวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง รวมทั้งเป็นนายพลทหารราบที่ได้รับเหรียญตรา และมีประสบการณ์ 40 ปี ในการปฏิบัติงานระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงที่องค์การสหประชาชาติ นายอัสธานาได้เขียนผลงานมากกว่า 400 บทความเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการทหาร อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 14


นายโนบุคัตสึ คาเนฮาระ เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยโดชิฉะในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น นายคาเนฮาระเคยเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในสมัยนั้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2562 ใน พ.ศ. 2556 นายคาเนฮาระได้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติคนแรก อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองและการวิจัยของคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ นายคาเนฮาระยังได้รับหน้าที่ให้ดูแลกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้อำนวยการสำนักกฎหมายระหว่างประเทศและรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายต่างประเทศอีกด้วย อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 20


ผู้เกษียณอายุราชการจากกองทัพสหรัฐอเมริกา น.อ. ราอูล เปโดรโซ เป็นศาสตราจารย์ของโฮเวิร์ด เอส. เลวี ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายความขัดแย้งทางอาวุธที่ศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศสต็อกตันของวิทยาลัยยุทธนาวีสหรัฐฯ น.อ.(เกษียณอายุ)เปโดรโซยังดำรงตำแหน่งอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่กลาโหมระดับสูงของกองทัพและพลเรือน รวมถึงเป็นผู้ช่วยพิเศษของปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ด้านนโยบาย และที่ปรึกษากฎหมายระดับสูงของผู้บัญชาการกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก น.อ.(เกษียณอายุ) เปโดรโซได้ขึ้นบรรยายที่สถาบันการศึกษาหลายแห่งและมีผลงานเขียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลและปัญหาของทะเลจีนใต้มากมาย อีกทั้งยังเป็นผู้เขียนร่วมของหนังสือหลายเล่ม ซึ่งรวมไปถึงหนังสือ “กฎหมายความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศ” อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 42


ผู้เกษียณอายุราชการจากกองทัพสหรัฐฯ พล.ร.ต. ไมเคิล เบเกอร์ มีประสบการณ์ในด้านยุทธศาสตร์ การวางแผนฉุกเฉิน ปฏิบัติการส่งกองกำลังในต่างประเทศ และการฝึกระดับพหุชาติ พล.รต.(เกษียณอายุ)เบเกอร์ได้สอนเกี่ยวกับการดูแลผู้บาดเจ็บจากการสู้รบ การคัดแยกผู้ป่วยและการดูแลอาการบาดเจ็บ รวมถึงการรับมือภัยพิบัติที่ซับซ้อนและภาวะฉุกเฉินทางมนุษยธรรม พล.รต.(เกษียณอายุ)เบเกอร์ได้ตีพิมพ์บทความที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญกว่า 70 บทความ อีกทั้งยังได้บรรยายในการประชุมระดับนานาชาติมากมาย 


นายเจคอบ เบเกอร์ สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตด้านการศึกษาระดับวิชาชีพในสาขาโครงการข่าวกรองประยุกต์ที่สถาบันการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ นายเบเกอร์ได้ร่วมเขียนบทความเกี่ยวกับจุดบรรจบของข่าวกรอง สุขภาพระดับโลก การเฝ้าระวังภาวะการระบาดใหญ่ และความมั่นคงของชาติ


ดร. ดีออน แคนยอน ศาสตราจารย์ที่ศูนย์เอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะอุเอะ เพื่อการศึกษาด้านความมั่นคง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการวิกฤตการณ์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ ภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิก และการกระทำอันสุ่มเสี่ยงบนพื้นที่สีเทา โดยผลงานวิจัยของดร.แคนยอนมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจ การจัดการ การควบคุม ตลอดจนการป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนและไม่เคยหยุดนิ่งด้วยแนวทางที่เป็นนวัตกรรม ดร.แคนยอนได้เขียนบทความหลายร้อยบทความในช่วงการทำงานของเขาตลอด 29 ปี ที่ศูนย์เอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะอุเอะ เพื่อการศึกษาด้านความมั่นคง และสถาบันอื่น ๆ ในสหรัฐฯ และออสเตรเลีย 


ดร. เซบาสเตียน เควานี ศาสตราจารย์ที่ศูนย์เอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะอุเอะ เพื่อการศึกษาด้านความมั่นคง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางสุขภาพ การทูตทางสุขภาพ นโยบายต่างประเทศด้านสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โรคระบาด ภาวะการระบาดใหญ่ และการสาธารณสุขระดับโลก นอกจากนี้ ดร.เควานียังทำงานภาคสนามอีกหลายงานมากกว่า 100 ภารกิจในแอฟริกา ตะวันออกกลาง และภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิก อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 46


V47N2

พล. จ. เดวิน อาร์. เปปเปอร์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนงาน และการกำหนดนโยบาย แห่งกองบัญชาการอวกาศสหรัฐฯ พล.จ. เปปเปอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ทางทหาร ออกคู่มือแนวทางยุทธศาสตร์ วางแผนการปฏิบัติการทางทหารและปฏิบัติการฉุกเฉิน ตลอดจนกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนความรับผิดชอบของผู้บัญชาการทหารตามที่ระบุไว้ในแผนบัญชาการร่วม พล.จ. เปปเปอร์ เข้ารับการเกณฑ์ทหารในกองทัพอากาศสหรัฐฯ เมื่อ พ.ศ. 2532 และได้รับเลือกจากโรงเรียนนายทหารอากาศให้เป็นกรรมาธิการใน พ.ศ. 2539 โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันฝึกอาวุธต่อสู้ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ และเป็นผู้บัญชาการในระดับฝูงบิน กองบิน กองทัพอากาศ และกองกำลังรักษาการณ์อวกาศ ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน เขาเคยเป็นผู้บัญชาการของหน่วยบัญชาการกองกำลังรักษาการณ์ที่ฐานทัพอากาศบัคลีย์ รัฐโคโลราโด อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 24


พล.ร.อ. ชาร์ลส์ “ชาส์” เอ ริชาร์ด ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการด้านยุทธศาสตร์สหรัฐฯ และมีหน้าที่สั่งการและควบคุมกองกำลังทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ทั่วโลก พล.ร.อ. ริชาร์ด ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยแอละแบมาใน พ.ศ. 2525 ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งอเมริกาและวิทยาลัยยุทธนาวีสหรัฐฯ เมื่อไม่นานมานี้ เขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังเรือดำน้ำในเมืองนอร์ฟอล์ก รัฐเวอร์จิเนีย ตำแหน่งนายพลอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ผู้อำนวยการการฝ่ายสงครามใต้น้ำ สังกัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการกองกำลังการทำงานร่วมสำหรับการโจมตีทั่วโลก สังกัดกองบัญชาการยุทธศาสตร์สหรัฐฯ และผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำที่ 10 ในคิงส์เบย์รัฐจอร์เจีย อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 28


นายสาโรช บานา เป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสารบิสซิเนสอินเดีย ที่เมืองมุมไบ และเป็นบรรณาธิการประจำภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของนิตยสารกองทัพเรือของเยอรมนี รวมทั้งเป็นผู้สื่อข่าวอินเดียของนิตยสารความปลอดภัยทางไซเบอร์ เอเชีย แปซิฟิก ซีเคียวริตี ในซิดนีย์ โดยผลงานของเขามุ่งเน้นไปที่ด้านกลาโหมและความมั่นคง ความปลอดภัยทางไซเบอร์ กิจการระหว่างประเทศ นโยบายและกลยุทธ์ พื้นที่ กำลังงานและพลังงาน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ นายบานาเข้ารับการศึกษาในอินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมนี และยังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของศูนย์อีสต์เวสต์ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยในฮาวาย อีกด้วย อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 42


ดร. ดีออน แคนยอน ศาสตราจารย์จากศูนย์เอเชียแปซิฟิกแดเนียล เค.อิโนะอุเอะ เพื่อการศึกษาด้านความมั่นคง มุ่งเน้นไปที่การจัดการวิกฤต ความปลอดภัยทางชีวภาพ ภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิก และการกระทำอันสุ่มเสี่ยง โดยผลงานวิจัยข้ามสาขาของเขามุ่งเน้นด้านการทำความเข้าใจ การจัดการ การควบคุม ตลอดจนการป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่ซับซ้อนและไม่หยุดนิ่งด้วยแนวทางที่เป็นนวัตกรรม เขามีผลงานตีพิมพ์มากกว่า 240 รายการในช่วง 29 ปีที่ผ่านมาในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ของออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา รวมถึงศูนย์เอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะอุเอะ เพื่อการศึกษาด้านความมั่นคง


ดร. เซบาสเตียน “แบสส์” เควานี ศาสตราจารย์จากศูนย์เอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะอุเอะ เพื่อการศึกษาด้านความมั่นคง เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความมั่นคงด้านสุขภาพ การทูตด้านสุขภาพ นโยบายต่างประเทศด้านสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การระบาด โรคระบาดใหญ่ ตลอดจนสาธารณสุขระดับโลก ภายใต้ขอบเขตความเชี่ยวชาญเหล่านี้ ดร. เควานี มีประสบการณ์ในด้านการติดตามและประเมินผลการวิเคราะห์ความคุ้มทุน การทูต ความมั่นคงแห่งชาติและระหว่างประเทศ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการใช้โครงการด้านสาธารณสุขและการควบคุมโรคระบาดเพื่อป้องกันหรือแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ นอกจากนี้ เขายังมีประสบการณ์การทำงานภาคสนามจากกว่า 100 ภารกิจในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ หมู่เกาะแปซิฟิก และแอฟริกาใต้
สะฮารา อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 60

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *