ผู้เขียนบทความ

ดร. อัลเฟรด โอห์เลอร์ส เข้าร่วมกับศูนย์เอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะอุเอะ เพื่อการศึกษาด้านความมั่นคงในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ก่อนหน้านี้ ดร. โอห์เลอร์ส ทำงานเป็นรองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ดร. โอห์เลอร์สสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมคควอรี ประเทศออสเตรเลีย ดร. โอห์เลอร์สมีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองของการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก โดยได้สอนและมีผลงานเขียนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นที่หลากหลาย ซึ่งมีหลายส่วนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิก อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 10


ร.อ. สุชาติ คล้ายแก้ว เข้าประจำการในกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองทัพบกไทย เมื่อ พ.ศ. 2555 จบการศึกษาเป็นคนแรกของชั้นเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารปืนใหญ่ ร.อ. สุชาติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเขาได้รับรางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่น ร.อ. สุชาติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมพลังงานจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นในสหรัฐฯ ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งภายใต้ทุนการศึกษาในต่างประเทศของกองทัพไทย ร.อ. สุชาติทำงานเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่กิจการสาธารณะและล่ามสำหรับการฝึกทหารนานาชาติในประเทศไทยที่มุ่งเชื่อมโยงกำลังทหารเข้ากับชุมชน อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 14


ดร. โจว จิงห่าว เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะเอเชียศึกษาแห่งวิทยาลัยโฮบาร์ต แอนด์ วิลเลียม สมิธ ในนิวยอร์ก งานวิจัยของ ดร. โจว มุ่งเน้นเรื่องอุดมการณ์ การเมือง และศาสนาของจีน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ดร. โจว ได้เขียนบทความในวารสารและบทความข่าวมากมายและหนังสืออีกสี่เล่ม ซึ่งรวมถึง มุมมองของจีนปะทะมุมมองของตะวันตก: การทำความเข้าใจจีนร่วมสมัย และการผงาดขึ้นอย่างสันติของจีนในบริบทโลก: แง่มุมภายในประเทศของแนวทางการดำเนินงานสู่การเป็นประชาธิปไตย และขณะนี้กำลังเขียนหนังสือเล่มใหม่ชื่อ เหตุใดรูปแบบของจีนจึงกำลังสูญเสียอำนาจ ความท้าทายและโอกาสในการแข่งขันระดับโลกครั้งที่สอง อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 18


น.อ. โรฮาน โจเซฟ เป็นผู้บังคับบัญชาเรือรบหลักของศรีลังกา น.อ. โจเซฟเข้าร่วมกองทัพเรือศรีลังกาใน พ.ศ. 2537 และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกลาโหมโคเทลาวาลา ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ทหารเรือเป็นเวลา 26 ปี น.อ. โจเซฟดำรงตำแหน่งและรับคำสั่งที่สำคัญ รวมทั้งได้รับรางวัลทางวิชาการและเหรียญรางวัลการรับราชการมากมาย โดยเป็นเจ้าหน้าที่กองทัพเรือศรีลังกาเพียงคนเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทางทะเลระหว่างประเทศของกองกำลังรักษาชายฝั่งสหรัฐฯ และได้รับรางวัลเรียงความนานาชาติของโรเบิร์ต อี. เบทแมนส์ จากวิทยาลัยยุทธนาวีสหรัฐฯ น.อ. โจเซฟสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาความขัดแย้งและสันติภาพจากมหาวิทยาลัยโคลอมโบ และประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการความมั่นคงและยุทธศาสตร์ศึกษา และการทูตและกิจการโลก อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 34


ดร. อิเนซ มิยาโมโตะ เข้าร่วมกับศูนย์เอเชียแปซิฟิก แดเนียล เค. อิโนะอุเอะ เพื่อการศึกษาด้านความมั่นคงใน พ.ศ. 2562 ก่อนหน้านี้ ดร. มิยาโมโตะเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษของสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ เอฟบีไอ ซึ่งเธอเคยนำทีมสืบสวนไซเบอร์ที่ตอบสนองต่ออาชญากรรมหลากหลายรูปแบบและดำเนินการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดร. มิยาโมโตะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาความยืดหยุ่น และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ดร. มิยาโมโตะสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรแห่งชาติเอฟบีไอ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันนอกเหนือจากวุฒิปริญญาอื่น ๆ อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 48


น.ท. (เกษียณอายุราชการ) ดร. อาร์นับ ดาส ผู้บัญชาการกองทัพเรืออินเดียที่เกษียณอายุราชการแล้วซึ่งรับราชการมามากกว่าสองทศวรรษ เป็นนักวิจัย นักยุทธศาสตร์ทางทะเล และผู้ประกอบการ น.อ. (เกษียณอายุราชการ) ดร. ดาสเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางทะเลในเมืองปูเน ประเทศอินเดีย ซึ่งทำงานเกี่ยวกับความตระหนักรู้เท่าทันสถานการณ์ใต้น้ำ นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจในชื่อ บริษัทเนิร์ด ฮวานี เทคโนโลยี จำกัด (เอกชน) ซึ่งให้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางทะเลและการสนับสนุนการอนุรักษ์ทางทะเล น.อ. (เกษียณอายุราชการ) ดร. ดาสมีผลงานตีพิมพ์มากกว่า 70 รายการและหนังสือหนึ่งเล่ม เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันเทคโนโลยีเดลีอินเดียเมื่อยังปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพ อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 52