អំពីយើងខ្ញុំ

IPDefenseForum.com គឺជាកំណែអនឡាញនៃទស្សនាវដ្ដី Indo-Pacific Defense Forum ហើយ​ ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីទីបញ្ជាការតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អាមរិក (USINDOPACOM)


ទស្សនាវដ្តី FORUM បានផ្អាកការបកប្រែអត្ថបទប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់គេហទំព័រជាភាសាខ្មែរ។ សូមមើលភាសាដទៃទៀតសម្រាប់ខ្លឹមសារប្រចាំថ្ងៃ។

Back to top button